Thứ Tư, Tháng Một 19, 2022

Chính sách bảo mật Blog Top Sống Khỏe

Chính sách
bảo mật Blog
Top Sống Khỏe

Cảm ơn bạn đã truy cập vào Blog Top Sống Khỏe của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật tuyệt đối những thông tin cá nhân mang tính riêng tư của bạn.

[toc]

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân người dùng:

Blog Top Sống Khỏe thu thập thông tin cá nhân của người dùng nhằm mục đích mang lại trải nghiệm sử dụng tiện lợi nhất cho người dùng khi truy cập, tối ưu hóa việc quản lý cơ sở dữ liệu website và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân:

Ban quản trị Blog Top Sống Khỏe sử dụng thông tin của người dùng cung cấp cho các mục đích cụ thể sau:

Cung cấp các dịch vụ tốt nhất đến người dùng web;

Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Ban quản trị Blog Top Sống Khỏe;

Ngăn ngừa kịp thời các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản, thông tin cá nhân của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người dùng;

Liên lạc và giải quyết khiếu nại với người dùng khi có vấn đề phát sinh;

Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch phát sinh của người dùng;

Trong trường hợp có yêu cầu cung cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân:

Chúng tôi không có thời hạn cụ thể (phụ thuộc vào sự tồn tại của website) cho việc lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng, ngoại trừ trường hợp người dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới cho ban quản trị hoặc website dừng hoạt động.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người dùng:

Người dùng cần biết rõ và đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/ cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

Ban quản trị website;

Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Blog Top Sống Khỏe;

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Thông tin của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Ban quản trị Blog Top Sống Khỏe

Địa chỉ: 166 đường DX-88, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 038 696 6111

Email: topsongkhoe6111@gmail.com

6. Phương tiện và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân:

Người dùng hoàn toàn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Blog Top Sống Khỏe và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này thông qua kênh liên hệ thích hợp.

Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị Blog Top Sống Khỏe. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ có trách nhiệm xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn người tiêu dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức mà Ban quản trị Blog Top Sống Khỏe tiếp nhận thông tin khiếu nại của người dùng:

Qua email: topsongkhoe6111@gmail.com

Qua điện thoại: 038 696 6111

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng:

Thông tin cá nhân của người dùng trên Blog Top Sống Khỏe được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Blog Top Sống Khỏe.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện theo các điều trong chính sách bảo mật thông tin đã được đăng tải trên Blog Top Sống Khỏe, hoặc khi có sự đồng ý của người dùng, hoặc khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của người dùng khi chưa có sự đồng ý của người dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại chính sách này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người dùng, ban quản trị sẽ có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người tiêu dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Topsongkhoe.com.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng:

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có thể gửi yêu cầu khiếu nại đến email topsongkhoe6111@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số 038 696 6111 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48h (bốn mươi tám giờ) làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.